Wan Chai 298 Computer Zone (SHOP-1)

Wan Chai 298 Computer Zone (SHOP-1)

Shop146,153, UG/F, 298 Computer Zone,
298 Hennessy Road, Wan Chai,
999077 Hong Kong Island
HongKong
Mon.
 • 11:30AM - 07:30PM
Tue.
 • 11:30AM - 07:30PM
Wed.
 • 11:30AM - 07:30PM
Thu.
 • 11:30AM - 07:30PM
Fri.
 • 11:30AM - 07:30PM
Sat.
 • 11:30AM - 07:00PM
Sun.
 • Closed
WAN CHAI 298 COMPUTER ZONE (SHOP-2)

WAN CHAI 298 COMPUTER ZONE (SHOP-2)

Shop108,109, UG/F, 298 Computer Zone,
298 Hennessy Road, Wan Chai,
999077 Hong Kong Island
HongKong
Mon.
 • 11:30AM - 07:30PM
Tue.
 • 11:30AM - 07:30PM
Wed.
 • 11:30AM - 07:30PM
Thu.
 • 11:30AM - 07:30PM
Fri.
 • 11:30AM - 07:30PM
Sat.
 • 11:30AM - 07:00PM
Sun.
 • Closed
WAN CHAI 298 COMPUTER ZONE (SHOP-3)

WAN CHAI 298 COMPUTER ZONE (SHOP-3)

Shop173A,175, UG/F, 298 Computer Zone,
298 Hennessy Road, Wan Chai,
999077 Hong Kong Island
HongKong
Mon.
 • 11:30AM - 07:30PM
Tue.
 • 11:30AM - 07:30PM
Wed.
 • 11:30AM - 07:30PM
Thu.
 • 11:30AM - 07:30PM
Fri.
 • 11:30AM - 07:30PM
Sat.
 • 11:30AM - 07:00PM
Sun.
 • Closed
Head Office & Warehouse

Head Office & Warehouse

10/F, Kam Man Fung Industrial Building,
No.8 Hong Man Street, Chai Wan,
999077 Hong Kong Island
HongKong
Mon.
 • 10:00AM - 05:00PM
Tue.
 • 10:00AM - 05:00PM
Wed.
 • 10:00AM - 05:00PM
Thu.
 • 10:00AM - 05:00PM
Fri.
 • 10:00AM - 05:00PM
Sat.
 • 10:00AM - 01:00PM
Sun.
 • Closed
Dongguang (Factory-1)

Dongguang (Factory-1)

G/F, 3th Fook Luk Building,
No.4 Lao Wei, Nang An Estate, Feng kan,
523707 Dongguang City
China
Mon.
 • 10:00AM - 05:00PM
Tue.
 • 10:00AM - 05:00PM
Wed.
 • 10:00AM - 05:00PM
Thu.
 • 10:00AM - 05:00PM
Fri.
 • 10:00AM - 05:00PM
Sat.
 • 10:00AM - 01:00PM
Sun.
 • Closed
Jinhua (Factory-2)

Jinhua (Factory-2)

G/F, 12th Gongren North Road 365 Street,
Yi Wu District
322007 Jinhua City
China
Mon.
 • 10:00AM - 05:00PM
Tue.
 • 10:00AM - 05:00PM
Wed.
 • 10:00AM - 05:00PM
Thu.
 • 10:00AM - 05:00PM
Fri.
 • 10:00AM - 05:00PM
Sat.
 • 10:00AM - 01:00PM
Sun.
 • Closed